Monday, 5 December 2011

Pengenalan

Dalam usaha menjalankan kegiatan Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah, Luahan kreativiti adaah dianggap perkara utama. Luahan ini mampu menggilap kebolehan berfikir dan bertindak murid. pengalaman yang bermula dengan penerokaan akan meyakinkan murid untuk berinteraksi dengan bahan dan pelbagai teknik.

Kemahiran yang dinyatakan amat berguna untuk diaplikasikan oleh guru. kndungan yang berupa maklumat serta contoh strategi pengajaran dan pembelajaran adalah sebahagian kecil daripada contoh-contoh yang boleh diketengahkan oleh guru.

Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah terbahagi kepada 4 bidang, iaitu :
1. Bidang Menggambar
2. Bidang Membuat Reka Corak
3. Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
4. Bidang Kraf Tradisional

No comments:

Post a Comment