Photoshop

Hasil karya yang telah dihasilkan menggunakan photoshop. Ini boleh dijadikan salah satu medium pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tahun 6.