Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran             : Pendidikan Seni Visual
Tahun                           : 4 Orkid
Masa                            : 7.20 - 8.20 pagi
Tarikh                           : 1 November 2011
Bil. Murid                      : 42 orang
Bidang                          : Menggambar
Aktiviti                          : Lukisan
Tajuk                            : Buah-buahan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui rupa dan nama buah-buahan
Hasil Pembelajaran        : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
                                       i ) Melukis bentuk buah
                                      ii ) Mewarna buah yang dilukis
Nilai-nilai murni              : Kreatif dan bertanggungjawab
Unsur KBKK                : Banding beza dan menciri
BBM                             : Contoh gambar, hasil kerja guru